Argazkilaritza-Saiakeren I. Begira Photo saria


Argazkigintza garaikideko Begira Photo festibala antolatzen duen Kinua elkarteak ARGAZKILARITZA-SAIAKEREN I. BEGIRA PHOTO SARIA rako deialdian egiten du. Helburua da argazkigintzaren arloko sorkuntza eta ikerketen hedapena sustatzea. Saiakera prosaz eta estilo librean idatzitako testua da; autoreak bere jarrera aurkeztu eta argumentatzen du gai zehatz baten gainean.

Arauak


18 urtetik gorako ikerlariek eta idazleek parte hartu ahalko dute, eta edozein nazionalitatekoak. Parte hartzaile bakoitzak saiakera bat baino ezin izango du bidali.

Bidalitako saiakerak ondorengo baldintzak bete beharko dituzte:

  1. Proposamen originala izatea eta autorearen ikuspuntua nabarmentzea.

  2. Argitaragabeko lana izatea. Argitaratu gabekotzat hartuko da % 30a baino argitaratu ez den lana bada.

  3. Amaitutako bertsioa izatea eta zehaztasunez berraztertua.

Lanak info@begiraphoto.com posta elektronikora bidali beharko dira, “Argazkilaritza-Saiakeren I. Begira Photo Saria” aipatuz, gehienez, 3 megako PDF formatudun artxibategi bakarrean. Identifikatzeko titulua, izena eta abizena idatziko dira (Titulua_Izena_Abizena.pdf).

 

Saiakerak, gutxienez, 3.000 hitz izan beharko ditu eta, gehienez, 6.000. A4 formatuan bidali beharko da eta orrialdeak behean zenbakitu beharko dira. Gaztelaniaz idatzita beharko du, Arial letra tipoan, 12ko puntua, lerro arteko tarte bikoitza eta, gehienez, 30 lerro orrialde bakoitzeko.

 

Testuarekin batera irudiak sartzen badira, hari egokituta joango dira, bakoitzak bere argazki-oinarekin: titulua, autorea, lekua eta noizkoa den.

 

Aipamen eta erreferentzia bibliografikoak egiteko APA araua erabiliko da.

Saiakerak jasotzeko azken eguna 2017ko ekainaren 30a izango da, 23:59k arte (Estatuko ordua). Ordu horretatik aurrera, ez da lanik onartuko. Parte hartzaileei jaso izanaren agiria bidaliko zaie, posta elektronikoz, dokumentazioa ondo jaso dela egiaztatzeko.

Epaimahaia Kinuak izendutako hiru ikertzailek osatuko dute, eta lanak ebaluatzeko orduan, ondorengo alderdiak hartuko ditu kontuan:

 

  • Ikuspegiaren originaltasuna.
  • Analisia eta argudiatzea.
  • Idazkera (argitasuna, idazketa eta ortografia).
  • Irudien analisia.

 

Epaimahaikoek lanak deskalifikatzeko eskumena izango dute deialdi honetako arauak betetzen ez badituzte.

 

Sari bakarra emango da, zortziehun eurokoa, 800 €. Zenbateko horri dagozkion estatuko atxikipen fiskalak aplikatuko zaizkio.

 

Epaimahaikoen ebazpena 2017ko irailaren 4an, astelehena jakinaraziko da Begira Photoren web gunean www.begiraphoto.com eta festibalaren sare sozialetan. Irabazlearekin bakarrik jarriko gara harremanetan.

 

Epaimahaikoen ebazpena apelaezina izango da. Saria ez ematea erabaki dezakete epaimahaikoek, beti ere, aurkeztutako testuek lehiaketarako ezarri diren baldintzak betetzen ez badituzte.

 

Saritutako lana formatu elektronikoan argitaratuko da Begira Photoren web gunean, www.begiraphoto.com, 2017ko urriaren 26an.

 

Saritutako saiakeraren egile-eskubidearen titularitatea autorearena da.

 

Irudiak erabili eta argitaratzeko baimen-ematea saiakeraren autorearen erantzukizuna da. Beraz, irabazlearen irudiak ez dira argitaratuko autoreak berak, idatzi baten bidez, ez badu horretarako baimenik ematen.

 

Lehiaketa honetan parte hartzeak arauak onartzea dakar. Arauotan bilduta ez dagoen egoeraren bat emango balitz, Kinuak ebatziko luke. Parte hartzea lanak entregatzearekin hasten da eta epaiarekin amaitu.